Ako to dopadlo?

Odhaľovanie minulosti pokračuje!

 

Viete, kde sa v Bratislave nachádza pomník genocíde Arménov, alebo ktoré námestie bolo nazvané po Tomášovi  Garriquovi Masarykovi? Ak nie, tak práve hra Odhaľme minulosť je vytvorená práve pre Vás.   V súčasnosti si viete zahrať dve trasy, ktoré Vám umožnia hravou formou sa dozvedieť nové informácie z dejín hlavného mesta.

Projekt Odhaľme minulosť, vznikol  v rámci štúdia na Sokratovom inštitúte. Jeho cieľom bolo vytvoriť viacero trás na ktorých sa obyvatelia  Bratislavy budú môcť hravou formou dozvedieť nové informácie a spoznať nové miesta v meste, kde žijú.  Zatiaľ túto možnosť využilo takmer sedemdesiat hráčov.  Prešli sa „Po stopách bratislavskej kaviarne“ a „Potulkami po dejinách Bratislavy.“

Prečo však potrebujeme mestskú hru?

Medzi obyvateľstvom Bratislavy sa v poslednom období zvyšuje negatívny postoj lokálnych obyvateľov voči  ľuďom, ktorí sa do mesta prisťahovali.  Jedným z cieľov hry je poukazovať na historickú (etnickú, religióznu, kultúrnu etc.)  rozmanitosť dnešného hlavného mesta.

 Migrácia či už vonkajšia alebo vnútorná bola a je súčasťou Bratislavy. Veď dôkazom je aj to, že asi neexistuje Bratislavčan, ktorý by mal všetkých štyroch starých rodičov  narodených v Bratislave.  Tí, ktorí sa do Bratislavy prisťahovali sa však musia s mestom zoznámiť.  A poskytnúť im túto možnosť bolo ďalším dôvodom  pre vytvorenie hry.  Aj rodený Bratislavčan  musel niekedy spoznať priestor, v ktorom žije. Mestská hra Odhaľme minulosť poskytuje možnosť spoznávať zákutia histórie a kultúry hlavného mesta, každému kto má záujem.  

V odhaľovaní minulosti sa bude pokračovať augustovou hrou, ktorá pripomenie udalosti z augusta 1968 a okupáciu Československa jednotkami Varšavskej zmluvy.

Ak Vás mestská hra Odhaľme minulosť zaujala, tak napíšte na:  https://www.facebook.com/odhalmeminulost/ alebo na odhalmeminulost@gmail.com