Ako to dopadlo?

Študentské snímky ukončili svoju púť s víziou každoročnej prehliadky
Bratislava, 7. máj 2018
V období od februára do apríla tohto roku mali diváci šiestich krajských miest možnosť pozrieť si blok krátkych študentských filmov pod názvom Ozveny Áčka 2017. Táto putovná prehliadka, reprezentujúca pestrosť a kvalitu aktuálnej študentskej tvorby na Slovensku, navštívila minulý týždeň mesto Trenčín, čím ukončila hlavnú časť svojej púte. Projekt tým ale nekončí, pretože víziou do budúcna je ročná periodicita konania prehliadky.
Blok pozostával zo šestice filmov, ktoré boli zaradené do súťažnej sekcie festivalu študentských filmov Áčko 2017. Nechýbali v ňom ani medzinárodne oceňované snímky ako Atlantída, 2003 či Magic Moments. Zastúpené boli všetky filmové rody - dva hrané filmy, dva dokumentárne, jeden animovaný film a putovnú šesticu uzavrel videoklip.
(https://vimeo.com/257397396)
Púť sa začala koncom februára na východnom Slovensku v mestách Košice (Kino Úsmev) a Prešov (Klub Wave), začiatkom apríla nasledovali zastávky v Žiline (Stanica Žilina – Záriečie) a Banskej Bystrici (Záhrada CNK) pričom koncom apríla sa záver púte uskutočnil v Nitre (Kinoklub Tatra) a Trenčíne (Artkino Metro). Spomínaných premietaní sa zúčastnilo spolu 169 divákov, od ktorých sme dostali aj spätnú väzbu v podobe vyplnených dotazníkov. Dozvedeli sme sa, že kvalitu študentskej tvorby považujú za vysokú (v bodovom priemere to je 8,36/10) a že by radi prišli znova na podobné premietanie.
Každej projekcii predchádzal krátky lektorský úvod, ktorého cieľom bolo priblíženie dramaturgie bloku a vysvetlenie príčiny vzniku projektu. Do Žiliny a Banskej Bystrice zavítali aj tvorcovia filmu Chlebíčky – český unikát, konkrétne režisérka Mária Pinčíková a Peter Baran ako vedúci výroby. V Banskej Bystrici ich doplnila aj Lucia Kašová, režisérka filmu 43 rokov Bratislavského Metra. Po premietaní nasledovala diskusia s nimi, počas ktorej divákov zaujímal predovšetkým vznik týchto filmov a výroba študentských filmov vo všeobecnosti. Ostatní režiséri a režisérky sa nemohli zúčastniť diskusií z dôvodu príprav ich ďalších študentských filmov prípadne prácach na profesionálnych projektoch.
Okrem vyššie spomínaných premietaní sa Ozveny Áčka 2017 ocitli aj v ďalších mestách. Z vlastnej iniciatívy sa nám ozvali rôzni ľudia, vďaka ktorým sa filmy premietali aj v Pezinku, Brne a Martine. Aj napriek ukončeniu oficiálnej časti prehliadky sa z podobných dôvodov budú filmy ešte premietať v Partizánskom v rámci prehliadky Fest slovenský film (19. máj), v Šuranoch (25. máj) a na festivale Pohoda.
Projekt, ktorý vznikol ako súčasť štúdia Romana Pivovarníka na Sokratovom inštitúte, reagoval na dovtedajšiu absenciu akejkoľvek systémovej distribúcie študentských filmov na Slovensku. Preto hlavným cieľom bolo sprístupniť úspešnú študentskú tvorbu širšej verejnosti a zároveň zvýšenie povedomia o nádejných slovenských filmároch, o ktorých sa ešte bude hovoriť. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu, počet divákov a záujem o premietanie aj z iných miest je víziou projektu nastavenie dlhodobého fungovania na báze každoročnej prehliadky ako pofestivalovej činnosti v rámci organizácie festivalu Áčko.
Na záver dávame do pozornosti nadchádzajúci 22. ročník festivalu študentských filmov
Áčko, ktorý sa uskutoční v dátumoch 17. – 20. 10. 2018 na pôde Filmovej a televíznej fakulty
Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Témou najbližšieho ročníka bude Film ako
syntéza umení.