Ako to dopadlo?

Bez obalu!

Osem bratislavských domácností sa počas počas štyroch mesiacov pokúšalo znížiť svoj odpad o minimálne 20% . Projekt Bez obalu! Žofie Kutlíkovej Jakubovej, študentky Sokratovho inštitútu aktívne zapojil ľudí do každodenného “ zero waste”života.

Cieľom projektu bolo znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu v každej domácnosti aspoň o 20%. Slovensko má dlhodobý problém s triedením odpadu a tento projekt predchádza vzniku samotného odpadu a upozorňuje na množstvo obalov, ktoré každý z nás vyprodukuje.

Domácnosti s deťmi, bez detí, v bytoch, ale aj v domoch nahradili jednorazové plastové vrecká, igelitové tašky, alumíniovú fóliu, plastové obaly ekologickejšími alternatívami, ktoré nezaťažujú životné prostredie.

„Reálne sa nám podarilo zredukovať odpad, či už kuchynský, z kúpeľne a iný na viditeľne nižšie percento, čo vidieť aj no frekvencii vynášania koša a separačných nádob. Dá sa to aj bez zbytočného odpadu.” hodnotí Eliška zapojená do projektu. Tomáš dodáva: „Začali sme sa viac pozerať na veci z "bezobalovej" perspektívy, začali používať napríklad vrecká aj na pečivo a nielen na ovocie, kúpili si šálku na kávu do auta a nepoužívame jednorazové kelímky, máme kompost a veľa vecí sme namiesto aby sme ich vyhodili darovali cez internet."  

 Do bezobalového mentoringu sa zapojilo dokopy 19 ľudí, ktorí priemerne znížili odpad o 25% percent. Tie domácnosti, ktoré si zadovážili komposter, dokonca o viac než 40% odpadu. Praktických workshopov a prednášok, ktoré predchádzali bezobalovému mentoringu sa zúčastnilo vyše 90 ľudí a newsletter o bezobalových alternatívach dostávalo viac než 60 ľudí.