Odhaľme minulosť!

Martin sa vo svojom projekte Odhaľme minulosť! zameriava na problém slabého vzťahu obyvateľov mesta k jeho histórií. Nepáči sa mu ľahostajnosť, akou spoločnosť pristupuje ku kolektívnej pamäti a materiálnym pamiatkam hlavného mesta. Jeho cieľom je preto hravou formou zlepšiť vedomosti o Bratislave. Mestská hra Odhaľme minulosť! je venovaná všetkým obyvateľom hlavného mesta, či už mladším alebo starším, rodákom alebo ľuďom, ktorí sa do mesta prisťahovali. Napokon každý by mal poznať svoje mesto, no nie?