Ozveny Áčka 2017 – distribúcia študentských filmov

Ako z názvu vyplýva, mikroprojekt študenta Romana Pivovarníka nadväzuje na festival študentských filmov Áčko, ktorý sa každoročne koná v Bratislave ako prehliadka toho najlepšieho zo študentskej filmovej tvorby za uplynulý rok. Vzhľadom na to, že neexistuje žiadna systémová distribúcia študentských filmov na Slovensku sa rozhodol uskutočniť Ozveny Áčka 2017 v 6 krajských mestách (Prešov, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín). V každom meste sa tak premietne 100 minútový blok krátkych filmov tvoriaci pestrý výber zo súťažnej sekcie festivalu Áčko. Projekcie budú obohatené o lektorský úvod a diskusiu s tvorcami po premietaní.