Platforma o syndróme vyhorenia

Ak zapálite oba konce sviečky, získate tým viac svetla. Táto sviečka však zároveň oveľa rýchlejšie vyhorí." Touto metaforou je celkom jednoducho ilustrovaný proces vyhorenia. Práve syndrómu vyhorenia sa Peťo venuje vo svojom mikroprojekte, keďže má vo svojom okolí veľa ľudí, ktorí nemu podľahli. Mnohí pripúšťajú, že ich stav by nemal taký rýchly spád, keby o syndróme vyhorenia a jeho možným dôsledkom mali viac informácií. Pripravuje preto platformu, kde v spolupráci s odborníkmi budete môcť zhodnotiť mieru vlastného vyčerpania a porozumieť symptómom vyhorenia, cez príbehy druhých ľudí si uvedomiť vážnosť tohto stavu a predchádzať tak prípadným problémom, vyhľadať odbornú pomoc, či aktívne poradiť svojim blízkym.