Po schodoch do Bratislavy

Marcela mala za cieľ oživiť hodnotné, historické miesta Bratislavy a vytvoriť tak bezpečné a atraktívne možnosti prechádzok pre peších. S vyše 60 dobrovoľnkmi a podporou 1000 € z grantového programu Zelené Oázy vyčistili bratislavské schodisko Strmá cesta od smetí a zelene, ktorá prerastala do priestoru chodníka. Z múrov odstránili graffitti, spriechodnili odtokový kanál a namaľovali 300 metrov zábradlia lemujúceho týchto 338 schodov. Na záver na Strmej ceste osadili dve nové lavičky. Zmapovala skryté skratky a chodníky Bratislavského hradného kopca. Výsledky spracovala do prehľadnej mapky.