Poďme spolu do lesa

Lesné materské školy, ktoré majú svoje korene v severských krajinách, majú za cieľ vrátiť dieťa do prirodzeného prostredia. Hlavným prvkom je neustály pobyt detí vo voľnom vonkajšom prostredí a k rozvoju psychosociálnych vlastností dieťaťa využívajú prácu s prírodným materiálom.

 

V súčastnosti tento typ materských škôl má síce veľa sympatizantov medzi širšou verejnosťou, no legislatívne nepatrí u nás na Slovensku medzi oficiálne alternatívy predškolského vzdelávania. Aj napriek tomu fungujú – pod názvom ,,Lesné kluby“.

 

Miška bude realizovať svoj projekt v štátnej materskej škole v Banskej Bystrici.

 

Chce ukázať učiteľom, verejnosti, ale aj rodičom, že aktivity inšpirované práve lesnými škôlkami sa dajú realizovať aj v štátnych materských školách. Výstupom zistených záverov, nápadov a taktiež informácií bude Manuál, ktorý môže byť akousi inšpiráciou k činnosti učiteľov v materských školách. Taktiež všetky aktuálne činnosti a novinky budú pravidelne uverejňované na Facebook stránke s názvom ,,Poďme spolu do lesa!".