Podpora otvoreného a zodpovedného prístupu ku smrti

Monikin mikroprojekt prináša do konzervatívnej oblasti pohrebníctva nové a zelené impulzy. Jeho súčasťou je vytvorenie novej alternatívy pochovávania – prvého prírodného cintorína na Slovensku. Okrem ekologickej šetrnosti bude toto miesto aj alternatívou k obradným sieňam, kde sa budú môcť odohrať obrady podľa prianí a potrieb pozostalých. Ďalej Monika zorganizuje verejnú diskusiu, na ktorej bude predstavený projekt prírodného cintorína, verejnú diskusiu o otvorenejšom a zodpovednom prístupe k našej smrteľnosti a kurz O rituáloch poslednej rozlúčky. Všetky tieto aktivity majú za cieľ prispieť k zdravšiemu a otvorenejšiemu vnímaniu smrti v našej spoločnosti.