Prax do škôl

Marek sa orientuje na zlepšenie kvality štúdia na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Svojim mikroprojektom sa snaží priniesť viac praxe do teoretického prostredia. Organizuje preto prednášky a diskusie s ľuďmi s dlhoročnou praxou, ktorí vedia ponúknuť nový a alternatívny prístup ku školstvu. Zároveň presadzuje myšlienku spolupráce študentov Pedagogickej fakulty a bratislavských gymnázií. Prax pre odhodlaných dáva príležitosť študentom zastúpiť chýbajúceho učiteľa z partnerskej školy. Študent získa nové skúsenosti ako učiť, chýbajúci učiteľ sa zas nemusí obávať o neprebrané učivo.