Prekročme prahy

Projekt Prekročme prahy realizuje Dorota ako sériu aktivít, prostredníctvom ktorých otvára pre skupinu študentov na bratislavskom gymnáziu tému bezdomovectva. Na základe podnetov i vlastnej skúsenosti študenti budú môcť komplexnejšie reflektovať danú tému. Okrem scitlivenia voči ľuďom bez domova a búrania predsudkov projekt má aj edukatívny charakter. Projekt narúša zjednodušovanie témy a bulvarizáciu ľudí bez donova. Dorota sa spolu so študentami snaží prekračovať prahy domov, bytov a tak hľadať vnútorné bariéry, ktoré nám všetkým bránia vykročiť smerom k ľuďom bez domova. Pretože ľudia bez domova sa týkajú nás všetkých. Častokrát viac než sme si ochotní priznať.