Psychológia na pomoc učiteľom a učiteľkám

Učitelia a učiteľky na základných školách sú čoraz viac zavalení/é množstvom požiadaviek na ich prácu. Mali by byť nie len učiteľom/učiteľkou ale aj psychológom/psychologičkou, manažérom/ manažérkou či špeciálnym pedagógom/pedagogičkou. A ako im môže byť nápomocná školská psychológia? V rámci svojho projektu zrealizujem v spolupráci so školskou psychologičkou pravidelné stretnutia učiteliek zo ZŠ v Trenčíne. Cieľom spoločných stretnutí bude vytvoriť priestor na zdieľanie náročných situácií z učiteľskej praxe ako aj rozvoj komunikačných schopností či prevencia syndrómu vyhorenia. Tento model spolupráce môže slúžiť ako inšpirácia pre ďalších školských psychológov a psychologičky.