Rikshow must go von!

Cieľom projektu Rikshow must go von! je spestriť čas seniorom v Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici v Ružinove. Starší ľudia sa za pomoci dobrovoľníkov budú môcť niekoľkokrát do týždňa previesť v prepravnom bicykli - rikši. V uspôsobenom kresle tohto bicykla sa dostanú na miesta v okolí stacionáru, za hranice doterajších možností. Zároveň budú mať dobrovoľníci mladšej generácie možnosť stráviť čas s ľuďmi, s ktorými sa do kontaktu (s výnimkou vlastných starých rodičov) často nedostanú. Tento projekt má okrem zvyšovania mobility seniorov za cieľ, aspoň v malej miere, dostať do povedomia verejnosti stále sa zvyšujúce množstvo seniorov v našej populácii a tiež dôležitosť zaujímať sa o nich, žiť s nimi. Bude skúškou možnosti existencie medzigeneračných vzťahov a otvorenosti voči inakostiam mladosti a staroby. Prvé jazdy sa uskutočnia na jar a dúfame, že pretrvajú až do jesene.