Rozbicyklujme Nitru

Dopravný priestor v Nitre sa prispôsobuje pribúdajúcemu počtu motorových vozidiel, k čomu prispieva aj prebiehajúca výstavba Land Rovera.  Hoci má Nitra priaznivé podmienky pre urbanistickú cyklodopravu, táto má stále skôr rekreačný ako účelový charakter.

V takýchto podmienkach je verejná diskusia o bicyklovaní ako rovnocennej forme prepravy po meste kľúčová. So skupinou nadšencov a dobrovoľníkov preto zvýšime počet podujatí zameraných na aktuálne problémy v oblasti účelovej cyklistiky v Nitre a spopularizujeme používanie bicyklov v meste. Zameriame sa najmä na pešiu zónu, aby ľudia na bicykloch, ktorí dodržiavajú dopravné predpisy, neboli po vstupe do pešej zóny vnímaní negatívne. Vzniknú tak priaznivé podmienky na sformovanie cykloskupiny, ktorá bude aktívne sledovať ďalší rozvoj cyklistickej dopravy v meste a bude k nemu pozitívne prispievať.