Ručne - Nestručne

Väčšina Nepočujúcich posunkujúcich znáša svoje postihnutie od útleho veku a tak bol rozvoj ich jazyka a myslenia vystavený ťažkej skúške. Keďže som vďaka viacerým pomáhajúcim profesiám mohol pochopiť a precítiť, ako zúfalo málo kvalitných informácii o živote, rôznych osobných i spoločenských výzvach, majú kvôli komunikačným bariéram Nepočujúci ľudia, rozhodol som sa urobiť pre nich čo najviac v jazyku ich srdca a mojom materinskom jazyku. Organizovaním videoarchivovaných diskusií (tlmočených aj do slovenského hovoreného jazyka) na témy osobnej a spoločenskej zodpovednosti v trojmesačnej periodicite spravidelniť verejnú diskusiu v komunite používateľov posunkového jazyka a poukázať viac na dôležitosť a nádejne aj krásu tohoto vizuálneho jazyka :)