Slovenské pôrodné cesty

Úlohou Jankinho mikroprojektu je šírenie osvety o krásach aj strastiach pôrodu. Preto si vytýčila za cieľ zorganizovať verejnú diskusiu na tému pôrodníctva, ako aj usporiadanie niekoľkých stretnutí zameraných predovšetkým pre ženy bez osobných skúseností s pôrodom, kde sa účastníčky aj účastníci budú môcť dozvedieť bližšie informácie o fyziológii pôrodu, právach ženy pri pôrode, zabezpečení psychickej pohody pri pôrode a možnostiach aké poskytuje slovenské pôrodníctvo.