Staré ovocné odrody

Ľudo sa v rámci mikroprojektu venuje starým ovocným odrodám. Spolu so občianskym združením Pangea, ktorého je predsedom, ošetruje staré jablone, hrušky a oskoruše v regióne Novej Bošáce. Zároveň usporadúva kurzy pre verejnosť a základné i stredné školy.