Starkej zelovoc - ako to dopadlo?

V procese riešenia mikroprojektu sa mi podarilo nadviazať bližší vzťah s 8 dôchodcami, ktorí sa zmienili o prebytkoch, ktoré bežne počas roka mávajú (jablká, čerešne, hrušky, orechy, vajcia, paradajky, fazuľa či paprika). V decembri som v našej obci Veľké Orvište počas predvianočného posedenia dôchodcov predstavila môj mikroprojekt, kde som sa stretla s pozitívnou spätnou väzbou a získala kontakt na 3 dôchodkyne. Od nich som získala informáciu o konkrétnych plodinách, ktoré  počas roka dopestujú a nemajú kapacitu zúžitkovať. Počas nasledujúcich mesiacov som aj v rámci výskumu na diplomovú prácu stretávala dôchodcov, ktorým som o projekte hovorila, avšak z nich som pre projekt nezískala ďalších s prebytkami. Táto snaha však vyústila v akciu, ktorá sa uskutočnila 3. Apríla v Kultúrnom dome vo Veľkom Orvišti s názvom Spolu a aktívne. Propagácia tejto udalosti prebehla prostredníctvom: rozhlasovej správy, plagátov v dedine, letákov do schránok domov, osobným kontaktom no tiež aj v oznamoch na svätej omši v miestnom kostole. Na akcii sa zúčastnilo cca 70 ľudí vo vekovom rozptyle od 4 do 80 rokov. Starosta obce mi poskytol priestor, zohnal skupinu a zabezpečil tlač aj distribúciu letákov zadarmo. Počas tejto akcie prebiehali workshopy cestovateľský denník – Škótsko, tvorivá dielňa, štrikovanie. Občerstvenie zabezpečili dôchodkyne a moja kamarátka. Pre najmenších bol detský kútik s kreslením. Ohlasy na akciu boli pozitívne najmä na kapelu, deti mali radosť z kreslenia. 

Keďže výmeny prebiehali len prostredníctvom toho, že som ich medzi ľuďmi distribuovala ja, stabilné vzťahy nevznikli. Zhodli sme sa, že bude lepšie zorganizovať jarmok na jeseň s úrodou, ktorá ohrozená nebola – jablká, hrušky, zelenina, ktorá ostane.