Štartovač

Marek sa svojim projektom snaží prispieť k riešeniu a k diskusii o probléme tzv. „odlivu mladých  mozgov“ z regiónu a k otázke  lokálnej nezamestnanosti. O týchto témach organizuje a vedie verejné debaty s osobnosťami z rôznych odvetví. S pomocou občianskych združení, ktoré pôsobia v Bardejove pripraví sériu vzdelávacích podujatí pre drobných podnikateľov, remeselníkov či kreatívcov. Ich  cieľom bude rozvinúť nielen ich poznatky a podnikateľské schopnosti ale aj rozšírenie zoznamu kontaktov v oblastiach, ktorým sa venujú.  Taktiež im  pomôže „pritiahnuť“ do Bardejova aspoň na chvíľu úspešné osobnosti zo sveta marketingu, businessu či práva , ktoré  im odovzdajú  časť svojich skúseností.