Študuj na sokratovi

Láka ťa zážitkový prístup k vzdelávaniu, teória zasadená do kontextu a najmä testovanie tvojich schopností v praxi? Presne o tom sú dve časti štúdia na Sokratovom inštitúte:

 

1. Štvordňové vzdelávacie workshopy

Počas roka ťa čaká jedenásť workshopov. Desať z nich sa koná vo Vzdelávacom centre na Zaježovej a jeden v teréne vo Vysokých Tatrách. Workshopy prebiehajú vždy raz mesačne od štvrtkového podvečera o 17.00 do nedeľného obeda. Vyžadujú si od teba prípravu – čítanie literatúry / film / prípadová štúdia. Povolená je jedna absencia. Povinné sú workshopy: Teambuilding, Ako napísať projekt a Záverečné skúšky.

2. Práca na vlastnom projekte a záverečná obhajoba

Učíme sa priamou skúsenosťou. Preto vymysli, vypracuj a zrealizuj projekt na zmenu či zlepšenie svojho okolia a daj o tom vedieť médiám. Na záver štúdia pred komisiou zhrnieš svoje úspechy aj prípadné neúspechy a musíš ju presvedčiť o tom, že si sa zo všetkých síl snažil dotiahnuť projekt do úspešného konca. Je to podmienka absolvovania.

“Dá sa povedať, že štúdium na Sokratovom inštitúte je časovo náročné. Zo začiatku je to dosť o mikroprojekte, jeho vymýšľaní a dolaďovaní. Workshopy sú super a sú dôležité, ale nie je to jediná časť Sokratovho inštitútu. Domáca príprava a práca na mikroprojekte sú tiež významnou súčasťou, a je dobré s tým rátať a zvážiť si , či na to človek má čas a priestor.”  Ale bez debaty je super prihlásiť sa na Sokratov inštitút, človek tu zažije veľké a krásne veci a spozná veľkých a krásnych ľudí.

 

Marcel Glasa, ročník 2015/2016

 

Ako funguje kreditný systém?

Sokratov inštitút je zastrešený Technickou univerzitou vo Zvolene. Ide o unikátnu spoluprácu neziskového sektora s akademickou sférou. Absolvovať ho môžu študenti akejkoľvek vysokej školy ľubovoľného odboru a vďaka kreditovému systému ECTS je možné zaň získať 6 kreditov. Na Technickej univerzite sú študijné povinnosti Sokratovho inštitútu súčasťou dvojsemestrálneho predmetu Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie, ktorý gestoruje doc. Ing. Jana Škvareninová, PhD.

 

Bude ťa štúdium niečo stáť?

V roku 2018/2019 zavádzame príspevok študenta na celé ročné štúdium 350 € (7,50 € na deň výučby), čo predstavuje 10 % reálnych nákladov. Vďaka našim donorom ZSE a Férovej nadácii O2 môžeme každému študentovi pokryť zvyšné náklady vo výške 3150 € a udeliť štipendiá.

Študenti si ešte samostatne platia:

- cestovné na workshopy do Vzdelávacieho centra Zaježová (30 km od Zvolena)
- cestovné a poistenie do hôr na júnový workshop s Erikom Balážom v Tatrách

Po splnení podmienok prijatia na štúdium na Sokratovom inštitúte uzatvárame v júni s každým prijatým študentom Zmluvu o štúdiu, vrátane úhrady príspevku na štúdium jednorazovo v termíne do 30.6.2018.

Pokiaľ je príspevok 350 € na štúdium pre teba aktuálne neúnosný, poskytneme ti na túto čiastku štipendium. Vieme ho poskytnúť aj v plnej výške a počet štipendií nie je limitovaný.

 

Štipendium

Ako postupovať pri žiadosti o štipendium?

Priamo v prihláške na Sokratov inštitút vyznač záujem o udelenie štipendia, vyplň požadovanú výšku a zdôvodnenie. V prípade úspešného ústneho pohovoru a splnenia podmienok prijatia na štúdium tvoju žiadosť o štipendium individuálne posúdime. Informácia o udelení štipendia ti príde spolu so Zmluvou o štúdiu.

Štipendium vieme poskytnúť až do plnej výšky 350 € a počet štipendií nie je limitovaný.

Študenti si po udelení štipendia samostatne hradia:

- cestovné na workshopy do Vzdelávacieho centra Zaježová
- cestovné a poistenie do hôr na júnový workshop s Erikom Balážom v Tatrách