Upratovanie trochu inak

Katkin projekt sa zameriava na skupinu Nepočujúcich ľudí a ich presah do sveta počujúcich. Snaží sa vytvoriť kvalitnú upratovaciu službu, ktorú  poskytujú nepočujúci ľudia.

 

„...naopak počujúci majú minimálnu šancu stretnúť sa s kultúrou Nepočujúcich. Niekedy ich vidíme v električke, chvíľu sa na nich pozeráme, potom nám to pripadá hlúpe, tak sklopíme zrak. A keď na nás náhodou niekto hapkavo prehovorí, nevieme ako reagovať. Práve tento presah dvoch kultúr by sme chceli v našom projekte uchopiť. Chceli by sme Nepočujúcim zabezpečiť prácu, v ktorej sa stretávajú so svetom počujúcich, sú vystavení vzájomnej komunikácii a zároveň zbavení stresu odmietnutia a zlyhania pretože to, že sú nepočujúci bude na druhej strane očakávané a chcené.“

 

Služba tak neposkytuje len upratovanie samotné, ale nesie pridanú hodnotu ľudského rozmeru, empatie a dobrého pocitu na oboch stranách.