VIFI fest

Slovenský vidiek býva často označovaný za prostredie, kde „každý pozná každého“, už desaťročia to však nie je pravda. Z dedín vo všeobecnosti ustupuje komunitnosť a motivácia spolupracovať, vytráca sa spoločenský i kultúrny život. V miestach, kde stále prekypuje, je potom tvorený najmä staršou generáciou a zameraný na tradície a folklór. VIFI fest je podujatím, ktoré prináša na vidiek kino ako reprezentanta súčasného umenia, ale vďaka princípu svojej organizácie tiež priamo do prípravy zapája miestne komunity a motivuje ich organizovať kultúrne podujatia aj v budúcnosti.