Vinohradníctvo s rešpektom k zemi

Spolu s vinohradníkmi, vinármi a študentmi chce Michal Bažalík hľadať spôsoby ako pestovať hrozno s rešpektom k zemi a k názorom druhých. 
„Používanie herbicídov a pesticídov sa podľa môjho názoru z dlhodobého hľadiska musí znižovať. Chcel by som spolu s vinohradníkmi, vinármi a študentmi hľadať spôsoby ako pestovať hrozno s rešpektom k zemi a k názorom druhých.„