Vinohradníctvo s rešpektom k zemi - ako to dopadlo?

Zorganizoval som dva celovečerné semináre s domácimi a zahraničnými
odborníkmi o ekologickom vinohradníctve spojené s degustáciou vín. Výsledkom pribudli
v chotári 2 ha, na ktorých začali aplikovať ekologické princípy pestovania. Prišiel som na to,
že to je dlhá cesta a zmeniť sa to nedá z roka na rok. Udržateľnosť je závislá na malej
skupinke ľudí, ktorí to robia v praxi a osobným príkladom môžu inšpirovať ďalších. Vo
vzdelávaní by som chcel pokračovať.

„Zo starého koňa, nebude nová vôňa“ Spolupráca so
študentmi na SVOŠ v Modre bola snahou o rozšírenie vyučovania o témy, ktoré nemajú
v učebných osnovách. S tretím ročníkom som absolvoval prax vo vinohradoch, a počas
štyroch týždňov s nimi pripravil rovesnícke vyučovanie o ekologickom vinohradníctve, pre ich
spolužiakov aj pedagógov a vedenie školy. Ich otvorenosť vnímam ako potenciál k hlbšiemu
uvažovaniu nad dôsledkami spôsobu hospodárenia, ktorým sa v živote vydáme.
Bolo to pre mňa nakopnutím k tomu, aby som vyskúšal robiť niečo pre ľudí, že snívaním
o lepšom svete sa veci nezmenia, pomohlo mi to ujasniť si a nájsť témy a spôsob akým by
som mohol vo svojom okolí prispieť k rozširovaniu ekologického vinohradníctva. Meniť
ľudské myslenie nie je vôbec jednoduché ako som si naivne myslel, staré a rokmi zaužívané
skúsenosti a postoje sa ľuďom nechce opúšťať, aby skúšali nové a neisté postupy, len preto,
že im to povie nejaký nadšenec.