Viva la KKultúra

Cieľom Stankinho projektu je oživiť mesto Kežmarok kultúrnym dianím zameraným na mladých. Rada by vytvorila otvorený priestor v ktorom sa bude môcť živiť kultúra a tak ju podporovať a propagovať prostredníctvom mladých umelcov, otvorených diskusií, divadelných predstavení či cestovateľských prezentácií. Priestor by sa mal nachádzať v hradných priestoroch, ktorým chce aj týmto spôsobom vdýchnuť opäť kúsok života, tak ako ho kultúra oživuje nám