Všetci spolu

Projekt Všetci spolu má za cieľ budovať vzťahy medzi zariadením sociálnych služieb a sídliskom, na ktorom sa nachádza.

Chce zmapovať komunitné, kultúrne a sociálne potreby sídliska a na podľa formulovaných požiadaviek podporiť vzájomné stretávanie a spoznávanie ľudí zo sídliska organizovaním požadovených typov komunitných podujatí. Menšie akcie by mal pritom doplniť susedský Majáles, aby sa tak strestli mladí, starší, naši i cudzí.

Okrem budovania mostov vzťahmi chce projekt zlepšiť aj fyzický prístup do zariadenia pre chodcov a cyklistov otvorením ďalšej bránky do spoločnej záhrady.