Za menej odpadov v Banskej Bystrici

Priemerný Slovák vyprodukuje za rok 305 kg odpadu, pričom recykluje iba 10-15%. Problém odpadov však už dávno nie je len estetickým problémom, ktorý sa vyrieši, keď odpad vyvezieme na skládku. Ostáva tam niekoľko stoviek rokov, dostáva sa do našej pôdy, vzduchu, vody a tým vážne ohrozuje naše zdravie i zdravie všetkých živočíchov. Mojim projektom by som preto chcela ľuďom v Banskej Bystrici predstaviť alternatívne prístupy k narábaniu s odpadmi a motivovať ich k znižovaniu odpadov v ich domácnosti. Cieľom nie je iba informovanosť, ale i zavedenie konkrétnych krokov pre predchádzanie vzniku odpadov v Komunitnom centre Sásová a vytvoriť tak konkrétny príklad inštitúcie slúžiacej ako inšpirácia pre komunitu, ktorá ho navštevuje a takisto širokú verejnosť.