Zachráňme knižnicu

Katka sa v rámci mikroprojektu venuje lokálnej knižnici v Martine – časť Priekopa. Táto knižnica je na tom finančne zle a hrozilo už aj jej zatvorenie. Za pomoci pracovníkov knižnice a kamarátov chce Katka rokovať so zastupiteľstvom mesta o poskytovaní pravidelného príspevku, získať grant, nakúpiť potrebné nové knižky, prilákať nových čitateľov, postaviť knižnú búdku a bibliobox. Cez sériu zaujímavých kultúrnych podujatí sa tiež pokúsi ľuďom ukázať, že knižnica je miesto, kde to žije a kde sa oplatí tráviť svoj voľný čas. Lebo aj malá knižnica dokáže veľké veci.