„Zachráňme Medený hámor!“ + mapa technických pamiatok Banskej Bystrice

Areál Medeného hámru v Banskej Bystrici, ktorý tvorí 5 Národných kultúrnych pamiatok, nepatrí len k posledným technickým pamiatkám v Banskej Bystrici vôbec, ale jeho význam ďaleko presahuje hranice Slovenska. Problém nie je len to, že takmer nikto o tom nevie, ale aj to, že jednotlivé objekty sú na spadnutie. Cieľom miniprojektu je prispieť k stabilizácii rizikového stavu tohto areálu a iniciovať strategické a participatívne kroky k jeho zmysluplnej revitalizácii. Kľúčové je pritom objasniť hodnotu a potenciál tohto miesta kompetentným i verejnosti. Aj preto je súčasťou miniprojektu vytvorenie mapy technických pamiatok Banskej Bystrice v spolupráci so združením Čierne diery, čím sa dostanú do povedomia aj ďalšie čarovné miesta.