zaHRAnice

Marcelov projekt s názvom ZaHRAnice je zameraný na organizáciu mestských hier, LARPov v Trnave, vytváranie komunity hravých ľudí a obohacovanie verejného priestoru. Hraj sa mesto!