Zamysli.sa

V dospelosti nám nikto nedáva „návody na život“, kapitoly z dejepisu a matematické vzorce. Častokrat sami hladáme riešenia a spôsoby ako fungovať v občas zložitom svete. Cieľom diskusii Zamysli.sa je pomôcť žiakom naučiť sa klásť otázky, správne argumentovať a kriticky uvažovať. Práve v takýchto diskusiách môžno uvažovať nad spôsobmi, ako sa pohnúť ďalej.