Zážitkami k empatii

Cieľom komunikácie je porozumenie. A pochopiť ostatných nevedie len k empatickejšiemu jednaniu s druhými, ale prispieva aj k našej vlastnej spokojnosti a chápaniu samých seba. Mikroprojekt, ktorý sa bude konať na ZŠ Rázusova v Čadci, preto žiakom umožní prostredníctvom zážitkových aktivít, diskusií, cvičení, ale aj formou živej knižnice, spoznať priamo i nepriamo príbehy ľudí, s ktorými sa možno nestretávame každý deň a častokrát mávame o nich mylné predstavy.