ZELENÁ

Mesto v oblasti starostlivosti o mestskú zeleň zlyháva. Nieje to však iba mesto, ktoré by nám malo kultivovať naše prostredie, ale hlavne my sami.

Zazeleneniu nášho mestského priestoru môžeme dopomôcť aj my a to pomocou malých intervencií- vysadením predzáhradky, výrobou mobilnej zelene, či zrevitalizovaním už existujúcich zelených plôch. Spolu s obyvateľmi by som chcela dať ZELENÚ našim mestským priestorom, v ktorých sa najčastejšie pohybujem.

Minulý rok mesto zrekonštruovalo park na Svoradovej ulici a verejnú zeleň pozdĺž Škarniclovej ulice. Iniciatíva What city spolupracovala s obyvateľmi Panenskej ulice a okolia v kontexte všeobecného zlepšenia fungovania ulice. Výhodou lokality Palisád je, že má obyvateľov s relatívne dobrými susedskými vzťahmi a rozmanitosti plôch zelene / potenciálnych plôch na rozvoj. Podľa iniciaívy z Panenskej ulice sú obyvatelia namotivovaní na ďalšie aktivity, ktoré vedia zlepšiť ich okolie.

Existujúce aktivity v BA- Zelená hliadka, Vnútroblok, Susedia vo dvore, Záhrada ktorá učí.

Všetky iniciatívy sa zaoberajú prácou s verejným priestorom a jeho revitalizáciou v prospech zelene. Tak isto všetky fungujú na báze spolupráce s lokálními užívateľmi priestorov a ich prostriedkom je participácia s nimi. Spôsob revitalizácie je niekedy dočasného, no funkčného charakteru. Iniciatívy pôsobia v rámci rôznych mestských častí Bratislavy , v lokalite Palisád takéto iniciatívy ešte nepôsobili.