Zelená zelenému úradovaniu

Môj mikroprojekt reflektuje skutočnosť, že na Ministerstve životného prostredia SR nebol do dnešnej doby zavedený komplexný systém zeleného úradovania a obstarávania. Cieľom mikroprojektu je preto dosiahnutie prijatia vnútorného predpisu, ktorý globálnym spôsobom upraví a nastaví, okrem iného, nakladenie s odpadom, spotrebu papiera, vody a energie, ako
aj nákup kancelárskeho nábytku a elektrických zariadení v rámci celého ministerstva. To prispeje k efektívnejšiemu, ekologickejšiemu a zároveň aj ekonomickejšiemu fungovaniu tohto rezortu.