Živá študovňa

Lukášovou výzvou bolo zrekonštruovanie starej študovne na vysokoškolských internátoch Mladosť v Bratislave. V spolupráci s Radou študentov s dobrovoľníkmi vymenili podlahu, vymaľovali, vybavili študovňu nábytkom aj internetovou prípojkou. Lukášovi sa podarilo na túto premenu získať finančné prostriedky (Ximea s.r.o., ProHR, s.r.o., PosAm, spol. s r. o) a rozbehnúť v študovni workshopy pre študentov.