Život na internátoch

„Zelený kmeň bol od zvedavosti sám sebou odrádzaný. Členovia kmeňa prežívali svoje životy v preplnených Štvrtiach, presúvajúc sa pomaly cez spleti džungle. To kde sa nachádzali, bolo zabudnuté.“ (Brian Aldiss, Non-Stop)

 

Jedna izba, traja ľudia, umývadlo, duté steny a kultúrna Bratislava pričasto ďaleko za horami a dolami. Aj takto je možné zhrnúť realitu viac než desiatky tisíc univerzitných študentov v Bratislave, žijúcich na internátoch v Mlynskej doline. Jakubov mikroprojekt sa do bludiska života mladých