Absolventi

 

Adrián Krajňák

Pochádza z Levíc. Je doktorand na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore jadrová chémia a rádioekólógia. Pôsobí ako koordinátor enviro-edukačného projektu Energia zblízka. Je členom riadiaceho výboru Mladej Generácie Slovenskej Nukleárnej Spoločnosti, spoluzakladateľom a predsedom občianskeho združenia NOW (Next Opportunity for World).

Daj mobilom druhú šancu

Alžbeta Remencová

Pochádza zo Žiliny. Študuje politológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvovala tiež ročné štúdium na Kolégiu Antona Neuwirtha a dva štúdijné pobyty v zahraničí: ročný pobyt na strednej škole v Nemecku a polročný Erasmus pobyt na univerzite v Bulharsku.

Ďalekohľad

Andrea Uherková

Doktorandka na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, kde našla svoju "eko" rodinku a nové pohľady na svet.  Momentálne skúma a zachraňuje (okrem seba) aj staré a krajové odrody jabloní, hrušiek a tiež oskoruše v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Má pod palcom fakultný časopis eFEEkt.. Užíva si fotenie na Zenit, počúvanie a tvorenie muziky, vegetariánske jedlá a každodenné prekvapenia. 

Propagácia starých odrôd

Anna Tölgyessyová

Pochádza z Bratislavy. Študuje všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Hrá na violončelo a moderuje diskusie neformálneho kresťanského zoskupenia študentov Naboso.

Muzikoterapia

Barbora Šišková

Pochádza z malej dediny pri Piešťanoch s názvom Veľké Orvište, kde okrem 3 šenkov májú len jedny potraviny. Študuje psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a popri štúdiu pôsobí ako dobrovoľníčka v nízkoprahovom klube UPside s mladými ľuďmi, tiež navštevuje seniorov v diakonickom združení Betánia. Pracuje na recepcii v hosteli, kde sa teší kontaktu s ľuďmi z rozličných krajín a kultúr. Hrá na klavír, rada športuje, cestuje, pečie a štrikuje. Má rada cudzie jazyky, psychológiu a ľudí.

Starkej zelovoc

Denisa Gdovinová

Pochádza z Hanušoviec nad Topľou. Študuje žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Za svoje eseje získala niekoľko ocenení.

Hry s deťmi v nemocnici

Dominik Jakub

Pochádza z Kežmarku. Vyštudoval hospodársku informatiku na Technickej univerzite v Košiciach. Pracuje ako dobrovoľník v organizácii Slovenský skauting - viedol skautský oddiel, organizuje zážitkové kurzy pre mladých lídrov. Je členom mládežnického parlamentu mesta Kežmarok. Absolvoval Erasmus v Španielsku. Zaujíma sa o podnikanie, osobný rozvoj, prírodu a zdravý životný štýl.

Kežmarok na dvoch kolesách

Erika Klčová

Pochádza z Leopoldova. Študuje environmentálny manažment na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Študovala v Kanade, na Sokratov inštitút prichádza z trojmesačnej stáže na Malte. Venuje sa krajčírstvu, výrobe doplnkov a permakultúre.

Eko mapa

Filip Klinovský

Pochádza z Dolného Kubína. Momentálne študuje filozofiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Časť svojho štúdia strávil na štúdijnom pobyte Erasmus na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa najmä o filozofiu jazyka.

Preklad knihy

Hana Harenčárová

Pochádza z Bratislavy. Ako doktorandka študuje psychológiu na Ústave experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied. Venuje sa najmä téme rozhodovania a zúčastnila sa výskumného pobytu v Zürichu. Absolovala tréningy zážitkového vzdelávania v Rumunsku a v Litve. Má rada čaje a paragliding. 

Informovanosť o pôrodníctve

Ivana Rapošová

Pochádza z Bratislavy. Študuje sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci štúdia sa v súčasnosti zaoberá predovšetkým fenoménom kolektívnej pamäte mesta a inkluzivnym vzdelávanim. Absolvovala tiež polročný Erasmus pobyt na univerzite v tureckom Istanbule a štvormesačnú dobrovoľnícku stáž v Nepále. Od septembra nastupuje na stáž v Centre pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Niekoľko rokov viedla tábornícky oddiel v organizácii YMCA a má blízko k zážitkovej pedagogike.

Reporting Sokratovho inštitútu

Jakub Tomiš

Pochádza z dedinky Dolný Lopašov. Študuje výskum, riadenie a inovácie služieb v IT na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. Počúva veľa hudby, baví ho grafický dizajn, má rád pekné veci, cestovanie, inšpiratívnych ľudí a ich (ne)obyčajné príbehy. Rád sa pozerá za svoje hranice. Rôznymi malými krokmi sa snaží zlepšovať seba a svoje okolie.

Lepší Dolný Lopašov

Jakub Žaludko

Jakub má v súčasnosti zakotvené v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií, o ktorej si myslí, že na to, aby dokázala osloviť slovenskú verejnosť, si musí skrátiť názov. Ďalšie pozitíva prídu „prirodzene“ po tom. Možno aj počas Európskeho roka rozvoja 2015, ktorý pre Platformu manažuje. Pôvodom z Michaloviec, univerzitne študovaný v Bratislave (Európske štúdiá) a Uppsale (rozvojové štúdiá), každoročne obmieňa polia záujmov od post-štrukturalizmu, cez Nintendo 3DS, komiksy a situačný dizajn, po súčasnú spoločnosť spektáklu.

Život na internátoch

Ján Supuka

Pochádza z Vyšného Žipova. Študuje Environmentálny manažment na Technickej univerzite vo Zvolene. Je konzultantom programu Zelená Škola, koordinoval dva ročníky zbierky Modrý gombík, absolvoval rôzne kurzy zamerané nielen na environmentálnu výchovu.

Lektoráda

Ján Veselý

Pochádza z Rajca. Študuje Udržateľné poľnohospodárstvo na SPU v Nitre. Pôsobí v OZ  Tilia v Rajci. Venuje sa stromom, hlavne ovocným. Ovocia sa rád aj naje. V súčasnosti sa stará o novovysadený extenzívny ovocný sad, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť aj na vzdelávacie účely. Vo voľnom čase rád číta knihy, počúva klasickú hudbu, chodí po horách, bicykluje a lezie s pílkou po stromoch.

Jana Ďaďová

Tichá voda, oduševnený dobrovoľník, žena do koča aj do voza. Pochádza z Oravy, dlhé roky pôsobila v Mládežníckej organizácii Plusko v Bratislave, neskôr veľa cestovala, aby sa potom usadila na Slovensku a ukryla pred svetom v Prešove. Pracuje v Občianskom združení Barlička, koordinuje rôzne projekty a dobrovoľníkov a snaží sa najmä o podporu samostatného života mladých ľudí s postihnutím.

Bánovce v akcii

Jana Gondová

Pochádza z Banskej Bystrice. Ako doktorandka študuje andragogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má dlhoročné skúsenosti s terénnou prácou s užívateľmi drog. Absolvovala arteterapeutický výcvik v Prahe.

Knižnica na UMB

Jaroslav Pčola ml.

Pochádza z dolnopovažskej dediny Drahovce (okres Piešťany). Momentálne je študentom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študuje netradičný odbor čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia. Okrem štúdia sa tiež venuje folklóru z rodnej obce, kde má v merku malé národopisné múzeum a nedávno založený folklórny súbor. Rád cestuje, stretá zaujímavých ľudí a teší sa príjemnej spoločnosti a živej diskusii.

Na východe sa pracovať oplatí

Karina Smalcová

Pochádza z Prešova. Študuje sociálnu antropológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Zúčastnila sa niekoľkých krátkych programov organizovaných PDCS, pôsobila v mládežníckom parlamente mesta Prešov. Momentálne je dobrovoľníčkou v troch organizáciach: Centrum Nádej, Young4BA a C.A.R.D.O.

Živá kniha

Katarína Csicsaiová

Pochádza z Martina. Študuje na Fakulte sociálních studií Masarykovej univerzity dvojodbor Mediální studia a žurnalistika - Evropská studia. Rada ľudí motivuje a necháva sa motivovať. Zaujíma ju európske právo, a to nielen preto, že to znie intelektuálne. Externe pracuje pre RTVS – Rádio Regina BB, kde vyrába príspevky do detskej relácie. Aktuálne je členkou AIESEC Brno. Dva roky je moderátorkou najväčšieho česko-slovenského študentského rádia (Rádio R), kde vždy v utorok moderuje rannú reláciu. Miluje hranie na gitaru, seriál Sex v meste a sarkazmus.

Zachráňme knižnicu

Katarína Juríková

Pochádza z Bratislavy. Študuje sociálnu a pracovnú psychológiu na Univerzite Komenského, jeden semester zažila aj na americkej univerzite. Cez dobrovoľníctvo sa stretla so zaujímavými ľuďmi či už v domove dôchodcov, alebo medzi týranými mamami a ich deťmi. Momentálne hľadá niečo, čomu by sa venovala ďalej. Má rada vietor, vôňu jasmínového čaju, zvuky dažďa a lesa, šitie a pozabudnutie sa v stránkach kníh.

Hudobné dobrodružstvo

Katarína Pazmány

Pochádza z Detvy. Študuje psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Skrz Slovenský Skauting viedla deti a mladých, cez De Paul Slovensko dobrovolníčila s bezdomovcami, momentálne ju nájdete online na IPčko.sk (internetová poradňa). Taktiež absolvovala pár ciest a dobrovolníctiev v Južnej Amerike, Afrike a vo Francúzsku. Hľadá ako spojiť svoj potenciál so svetom, konkrétnym miestom, ľuďmi a ako v tom prinášať radosť a rásť. Má rada hory, hravosť, rána, vodu, písanie a ceruzky, slnko, prácu a odvážnych ľudí.

Upratovanie trochu inak

Lenka Elečková

Pochádza z Košíc. Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach vyštudovala všeobecnú ekológiu, učiteľstvo chémie a doktorát z analytickej chémie. Aktuálne je majiteľkou pobočky obchodu českej spoločnosti s prírodnými a ekologickými produktmi pre bábätká, deti, dospelých a domácnosť s názvom Brána k deťom v Košiciach. Organizuje kurzy a prednášky na rôzne témy pre tehotné ženy, rodičov aj nerodičov. Je tiež konzultantkou v programe Zelená škola. Rada spoznáva zaujímavých ľudí a učí sa nové veci. Voľný čas rada trávi s rodinou, priateľmi, kolobežkovaním, korčuľovaním, čítaním.

Lucia Laciaková

Pochádza z Rimavskej Soboty. Študuje právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave v doktorandskom stupni štúdia. Počas magisterského štúdia vyhrala 1.miesto v celoslovenskom simulovanom trestnom procese. Pôsobila v študentskej asociácii ELSA (European Law Students Association) a  absolvovala polročný študijný pobyt v Ríme prostredníctvom programu Erasmus. Jej srdcovými záležitosťami sú medicína a právo, ktoré sa vo svojom profesnom zameraní snaží vzájomne prepájať.

Eutanázia a asistovaná samovražda

Lucka Šípošová

Zvedavá Bratislavčanka študujúca sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má rada fotenie, prírodu, oddych v hamake (napríklad s dobrou knihou), margarétky a debaty pri ohni. V minulosti sa venovala osobnej asistencií, aktuálne vo voľnom čase dobrovoľníči vo  Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy. Považuje sa za obyčajné dievča s neobyčajnými snami. 

Podpor psíčka kúpou trička

Ľudovít Vašš

Pochádza z Nemšovej. Venuje sa vegetačným úpravám a ekologickému ovocinárstvu. Viedol viaceré praktické kurzy na túto tému. Stará sa o sad v Novej Bošáci, kde vytvára ukážkovú a vzdelávaciu plochu hospodárenia na prírodných princípoch. Mapuje staré a krajové odrody ovocných drevín v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad. Jeden zo zakladateľov Ekocentra na FEE. Absolvoval TU vo Zvolene a viacero arboristických a ovocinárskych kurzov. Horolezec a večný optimista.

Staré ovocné odrody

Lukáš Podolský

Pochádza zo Spišskej Novej Vsi. Študuje ekológiu a využívanie krajiny na Technickej Univerzite vo Zvolene. Pôsobí ako skautský vedúci, je spoluzakladateľom ekocentra na univerzite a občianskeho združenia OIKOS.

Fotograf Sokratovho inštitútu

Lukáš Surovčík

Študuje robotiku na STU v Bratislave. Absolvoval rok štúdia na Dánskej univerzite SDU, pôsobil v študentských a dobrovoľníckych združeniach, ako OZ Katarínka, študentský časopis OKO vychádzajúci na STU, podieľal sa na organizovaní projektov ako TEDx a Factory of Imagination. Má rád dobré jedlo a kultúru.

Živá študovňa

Marcel Glasa

Pochádza z Cífera. Vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne. Od dokončenia štúdia pracuje v neziskovej organizácií IQ Roma servis ako právnik, kde sa venuje najmä téme diskriminácie Rómov. Organizoval mestské hry na festivale Deň. v Trnave a na festivale Soaré. Má rád oblaky, hry, ľudí, zázraky, dobrodružstvá a brokolicovú polievku.

zaHRAnice

Marcela Ráczová

Pochádza z Bratislavy. Absolvovala štúdium Interiérovej architektúry a enviromentálneho dizajnu na ENSAV La Cambre v Bruseli. Následne pracovala vo Francúzsku a teraz pôsobí na Slovensku. Má rada pohyb, cestovanie, zaujíma sa o stret kultúr, tradičné remeslá a prírodnú architektúru. Verí v silu kreativity, váži si otvorenosť a umenie počúvať. 

Po schodoch do Bratislavy

Marek Matušov

Pochádza z rázovitej dediny Hrušov (okres Veľký Krtíš). Študuje na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave históriu a francúzsky jazyk. Popri štúdiu sa venuje frankofónnemu divadlu a organovej hudbe. Aktuálne sa podieľa na príprave knihy o Hrušove so zameraním sa na vojenské dejiny. Rád nadväzuje nové kontakty, spolupracuje, má rád dobrú spoločnosť.

Prax do škôl

Mária Chudíková

Pochádza z Bratislavy. Študuje environmentalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Študovala chvíľku vo francúzskom Bordeaux a absolvovala jeden daždivý semester v Indii. Rada robí sirupy a varí polievky.

Projekt Živice

Mária Mydliarová

Pochádza z dedinky na úpätí Nízkych Tatier - Liptovská Lúžna. Študuje prekladateľstvo a tlmočníctvo.  Absolvovala niekoľko študijných pobytov v zahraničí: v Írsku, vo Francúzsku a v Poľsku.  Má rada hudbu, knihy,  jazyky, prácu s ľuďmi a dobrodružstvá.  Svoje záľuby, kreativitu,  tímového ducha  a  pozitívny prístup  uplatňuje  pri realizácií aktivít  a projektov  v rámci skupiny Svetielko, v realizačnom tíme tábora Smiechovo a  v medzinárodnej organizácii AIESEC.  Všetko ju privádza k tomu, že život má Zmysel (aj keď ho niekedy nedáva).

Únik IX

Mária Tuhárska

Pochádza zo Zvolena. Študuje ekológiu a využívanie krajiny na Technickej univerzite vo Zvolene. Je dobrovoľníčkou Centra Univerzitnej pastorácie vo Zvolene, kde doteraz viedla 5 rokov spevácky zbor a organizovala prednášky na rôzne témy. Venuje sa spevu, hrá na gitare a vo voľnom čase tvorí melódie na žalmy.

Živec

Marián Líška

Pochádza z Detvy. Študuje manažment a financovanie lesných podnikov na Technickej univerzite vo Zvolene. Má vlastnú úspešnú marketingovú agentúru.

E-asistent

Martin Buňo

Pochádza zo Žiliny. Študuje financie na Bankovním institutu v Banskej Bystrici, je bakalárom práva. Diplomovú prácu píše o Bitcoinoch, pracuje na projekte Misia India, ktorého cieľom je zlepšovanie životných podmienok nedotknuteľných v Indii.

Nedotknuteľní

Martin Cerovský

Pochádza zo Zvolenskej Slatiny. Študuje ekológiu a ochranu biodiverzity na Technickej univerzite vo Zvolene. Pracuje ako dobrovoľník v organizácii Slovenský skauting - vedie skautský zbor, organizuje zážitkové kurzy pre mladých lídrov a koordinuje projekt vzniku Skautského centra Zvolenská Slatina. 

Škola dobrodružstva

Martin Slavík

Pochádza zo Strečna. Študuje manažment na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzite v Žiline, kde absolvoval aj bakalárske štúdium v odbore informatika. Jeden semester strávil v španielskej Valencii v rámci študijného programu Erasmus. Má rád prírodu a šport, čo najradšej spája formou turistiky, horskej cyklistiky a iných outdoorových aktivít.

Les nie je smetisko

Martina Mašlárová

Pochádza z Brezna. Po absolvovaní VŠMU v programe "teória a kritika divadelného umenia" nevie celkom presne odpovedať na častú otázku, čím sa bude živiť. Ako kritička na veľmi voľnej nohe píše o divadle a keď dodrží deadline, občas jej uverejnia recenziu. Inokedy si ju uverejní sama na stránke www.mloki.sk . Ochotne sa venuje ochotníckemu divadlu ako porotkyňa. Nemá rada kolónky vo formulároch, sociálnu nespravodlivosť, kečup a pocit, že nikdy nestihne prečítať všetky knižky, ktoré má pri posteli. Má rada interkultúrne strety, absurdnú drámu, sushi a lesné maliny. 

Divadelná mapa

Matúš Michálek

Pochádza z dolnopovažskej dediny Drahovce (okres Piešťany). Momentálne je študentom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde študuje netradičný odbor čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia. Okrem štúdia sa tiež venuje folklóru z rodnej obce, kde má v merku malé národopisné múzeum a nedávno založený folklórny súbor. Rád cestuje, stretá zaujímavých ľudí a teší sa príjemnej spoločnosti a živej diskusii.

Kolovrátok toč sa

Michaela Kesanová

Pochádza zo Zvolena. Ako doktorandka študuje architektúru a urbanizmus na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Zúčastnila sa architektonických workshopov v Japonsku, Nemecku, Taliansku a Turecku. Zaujíma sa o vertikálne farmy. Pôsobí v neziskovej organizácií Čerstvé ovocie. 

Lektoráda

Michaela Ridzoňová

Pochádza z Banskej Bystrice. Študuje predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je dobrovoľníčkou vo voľnočasovej organizácií pre deti a mládež - Slovenský skauting. Vedie tam dievčenský oddiel a tiež organizuje zážitkové kurzy pre mladých lídrov. V budúcnosti by chcela s priateľmi založiť tkzv. lesnú škôlku pre deti.

Poďme spolu do lesa

Michal Bažalík

Vyštudoval vinohradníctvo a vinárstvo na Záhradníckej fakulte v Lednici, V súčasnosti sa venuje tomuto remeslu naplno a snaží sa uviesť do praktického používania čo najviac ekologických postupov. Experimentuje s princípmi permakultúry vo vinohradníctve a má túžbu vytvoriť funkčný systém bez chemických postrekov. Chráni vinohrady ako kultúrne dedičstvo. Pomáha tvoriť komunitné vinice v Bratislave ako spôsob tvorby nového vzťahu ľudí k pôde. Žije s manželkou v maringotke na okraji lesa a vinice, má rád život v prírode a vychutnáva si momenty života. Rád skúšam veci, ktoré ešte nikto neskúšal.

Vinohradníctvo s rešpektom k zemi

Michal Frankovič

Pochádza z okolia Spišskej Novej Vsi.  Po vyštudovaní gymnázia sa prihlásil na Technickú Univerzitu vo Zvolene na odbor Ekológia a ochrana biodiverzity kvôli záujmu o biológiu a životné prostredie. Svoje štúdium si obohatil zahraničným pobytom cez program Erasmus+  v Bulharsku. Má rád zážitkové cestovanie a pobyt v prírode.

Separuj na starom po novom

Miriam Semjanová

Pochádza z Bratislavy. V súčasnosti ukončuje magisterské štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem štúdia ekonomickej a finančnej matematiky sa zaoberá aj matematickým modelovaním správania sa mravčích kolónií. Je aktívnou inštruktorkou zážitkovej pedagogiky v práci s mládežou v MO Plusko. Vo voľnom čase sa venuje jóge, otužovaniu a rada pečie koláče. 

Naučiť sa učiť

Peter Faltus

Pochádza z Bratislavy. Pracuje na odbore verejného obstarávania Ministerstva vnútra. Bakalárske štúdium absolvoval na Právnickej fakulte UK, magisterské na Fakulte managmentu UK. Absolvoval ročný študijný pobyt na strednej škole v Tokiu a ročný študijný pobyt v Sydney. Zaujíma sa o správu veci verejných, podnikanie, osobnostný rozvoj, produkciu a distribúciu výživných potravín. Rád spolupracuje, miluje šport, prírodu a dobrú zábavu.

Projekt Živice

Peter Valačai

Vyštudoval hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas štúdia absolvoval dva štipendijné pobyty v Nemecku, zúčastnil sa krátkych dobrovoľníckych stáží vo Švédsku a Indii. V študentskej organizácii AIESEC bol jedným zo zakladateľov projektu Educate Slovakia. Má rád nové skúsenosti a vedomosti.

Projekt Delta

Rado Sloboda

Pochádza z Banskej Bystrice. Študuje európske štúdiá na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Založil prvú univerzitnú aktivistickú skupinu Amnesty International na Slovensku. Spolupracuje s Rómskym osvetovým centrom. Má rád živé knižnice a považuje sa za feministu.

Reporting Sokratovho inštitútu

Rastislav Kalnovič

Pochádza z Bánoviec nad Bebravou. Študuje pozemné stavby a architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Cez mládežnícke iniciatívy sa zasadil o zriadenie novej haly pre bikerov v Bánovciach. Zaujíma sa o prírodné staviteľstvo, zúčastňuje sa na výstavbe domov z dreva, slamy a hliny.

Neseď doma

Róbert Podoba

Pochádza z Ružomberka. Študuje krajinnú ekológiu v inžinierskom stupni na TU vo Zvolene, kde sa popri štúdiu venuje zdieľaniu starých bicyklov medzi študentmi. Má rád trávenie času na čerstvom vzduchu v prírode a spoznávanie krajiny Slovenska zo sedla bicykla. Rád sa učí a skúša tradičné činnosti, ktoré sa v súčasnosti vytrácajú z povedomia. 

Simona Branná

Pochádza z Pezinka. Študuje všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje ako koordinátorka Bratislavského spolku medikov, kde sa venuje najmä študentom zo zahraničia.

Podaj pomocnú barlu

Soňa Beňová

Pochádza z Lučenca, ale už šesť rokov žije v Banskej Bystrici. Študuje právo, bakalárske štúdium úspešne dokončila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Absolvovala ročný študijný pobyt v Salzburgu prostredníctvom programu Erasmus a následne aj letné školy. Po návrate sa stala súčasťou Univerzitnej skupine Amnesty International v Banskej Bystrici. Je taktiež členkou O.Z. za! amfiteáter a dobrovoľníčkou v rôznych projektoch. Zaoberá sa ľudskými právami, rodovou rovnosťou a kultiváciou nášho vzťahu k menšinám. Veľmi rada chodí na výpravy len s batohom na chrbte, spoznáva nové miesta a nových ľudí, ktorých príbehy si vždy rada vypočuje. Najradšej spáva v spacáku a kúpe sa v jazerách alebo mori. V skratke, bez prírody, kultúrnych podujatí, dobrej hudby a kvalitných kníh sa už ani nezaobíde. 

Angažovaná Bystrica

Stanislava Kučkovská

Jej hniezdo je v Kežmarku, ale veľmi rada lieta. 

Študuje učiteľstvo umenia v Banskej Bystrici, ale vyskúšala si to taktiež v Krakowe v rámci Erasma. Skauting vytvoril jej ja a to priateľmi, ktorých tam stretla a zážitkami, ktoré zažila.

Letnými pobytmy v Amerike sa naučila milovať strach z neznáma, vrzušenie z cestovania a že cudzí jazyk druhého nie je bariéra, ale príležitosť spoznávať človeka z inej strany. Každodenné snívanie prepletané dobrými knižkami a chvíľami ticha, výhľadmi na Vysoké Tatry a na iné krasotiny sveta. V budúcnosti by sa rada venovala dosiahnutiu čistého a prirodzeného rozvoja detí a tak podporovala skutočné krásne človečenstvo, ktoré je v nás.

Viva la KKultúra

Táňa Sedláková

Pochádza z Krakovian (potok Holeška, rieka Váh). Ako mladý človek a žena necíti pohodlie vo vzťahoch a prostrediach, ktoré sa zameriavajú výlučne na mladosť, rast a výkon. Tieto skúsenosti považuje za neúplné. Ako sociálna psychologička pracuje vo výskume individuálneho starnutia človeka a jeho spoločenských významoch na Masarykovej univerzite v Brne. Je tiež súčasťou pražskej neziskovej organizácie Život90. Rada spoznáva život a svet. Pokiaľ možno na dreň a bez strachu. Za nasledujúci rok by sa rada naučila zachytávať do slov, príbehov a obrazov pre druhých to, čo považuje za dôležité. Má rada sirkovo-žltú, knihy, ľudí, Slovensko a lipnice lúčne. O dosť menej už vôňu kôpru, ľudský egoizmus a nedorobené žĺtka vajíčok. 

Medzi generáciami

Tomáš Chabada

Pochádza zo Zvolena. Ako doktorand študuje environmentálne štúdia na Masarykovej univerzite v Brne. Jeden semester počas štúdií absolvoval v nórskom meste Bergen. V dizertačnej práci sa zaoberá otázkami spojenými s veľkosťou ľudskej populácie a jej dopadmi na životné prostredie. Zaujíma sa najmä o oblasť environmentálnej sociológie a témy environmentálnej nerovnosti, či nespravodlivosti.

Ozeleňovanie FSS

Tomáš Fedorko

Pochádza z Michaloviec. Momentálne pracuje ako prekladateľ správ v rádiu. Študuje filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Akademií Umeni v Banskej Bystrici. Vo februári premiéroval svoju prvú hru a o mesiac vyhral v Košiciach súťaž dramatických textov. Vyštudoval klavír, venuje sa lezeniu ľadopádov.

Preklad knihy

Tomáš Hallon

Narodil sa v Bratislave a momentálne študuje žurnalistku na Univerzite Komenského. Pracovne si najviac rozumie s televíznou tvorbou, ktorú spoznal vďaka redaktorskej činnosti v športovej televízii. Túto pracovnú záľubu chce postupne rozšíriť do ďalších oblastí. Záujmovo má okrem športu veľmi blízko k umeniu, najmä k filmu a k divadlu. Váži si ľudí so správnymi hodnotami a zážitky s nimi považuje za najlepšie využitý voľný čas.

Dobro na očiach

Veronika Belianska

Pochádza z Prievidze. Študuje európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Dva semestre strávila na dvoch rôznych univerzitách vo Veľkej Británii a absolvovala niekoľkomesačnú stáž v  parlamente v Bruseli. V poslednom čase sa zaujímala najmä o tému energetickej bezpečnosti Európy.

Eko mapa

Veronika Střelcová

Pôsobí od roku 2012 v n.o. Centrum komunitného organizovania ako národná koordinátorka medzinárodného Programu odbornej výmeny, zameraného na angažovanosť menšinových komunít. Jej práca ako aj doktorandské štúdium sa zameriavajú na komunitný rozvoj v susedstvách a vládnutie so zapojením verejnosti. Je zamestnaná Mestom Banská Bystrica ako pracovníčka pre komunitný rozvoj. Rada trávi čas v prírode a zaujíma sa o fotografiu. 

Lokál fórum

Vladimír Žuffa

Pochádza zo Svitu. Študuje lesníctvo na Technickej univerzite vo Zvolene. Zaujíma sa o prácu s drevom, permakultúru a alternatívne staviteľstvo. V budúcnosti by si rád postavil vlastný vodný mlyn.

Komunitná záhrada

Zuzana Jasenková

Pochádza z Pezinka. Študovala politológiu na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych umení a dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Absolvovala semestrálny pobyt na Smolny Institute v Sankt Peterburgu a letnú školu na University of Oslo. Momentálne pracuje ako učiteľka angličtiny a venuje sa hre na violončelo. Má rada príbehy.

Príbehy diagnostického centra

Zuzana Szabóová

Pochádza z Komárna. Je študentkou medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už dlhšiu dobu si myslí, že je lepšie zapáliť sviečku ako preklínať tmu. Absolvovala jeden semester v krajine tisícich jazier, snaží sa zachovať si zdravý kiwi nadhľad a z knižníc preferuje tie živé.

Boj proti predsudkom s inakosťou